Úvod

 

Mládežnícky spevokol Svetlo v srdci existuje od roku 2002. Pôvodný názov nášho spevokolu bol Svetielko. Keď sme začali spievať piesne z našej vlastnej tvorby, tak sme si zvolili nový názov – Svetlo v srdci.

V súčasnosti máme 15 členov, a to 13 dievčat vo veku 14-18 rokov a dve vedúce: Alžbeta Kočišová a Ing. Katarína Hanková.

Pôsobíme vo farnosti Turčianske Teplice pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Nácvik spevokolu máme každý piatok od 16:15 do 18:00. Následne každý piatok o 18:00 spievame na sv. omši v kaplnke.  Okrem toho spieva me aj každú druhú nedeľu na detskej svätej omši. 

Raz do mesiaca spievame na sobotnej omši s nedeľnou platnosťou v Domove dôchodcov v Turčianskych Tepliciach. V domove dôchodcov  organizujeme aj rôzne  adventné, vianočné, koncerty a akademie. Spievame  na sv. omšiach aj v iných dekanátnych kostoloch, napr. V Hornej Štubni, v Dolnej Štubni,  v Turčianskom Michale, v Turčianskom Petre. Okrem toho spievame aj na omšiach (prípadne organizuje akademie a koncerty) vo farnosti Veľké Ripňany.

Na jar tohoto roku sme sa zúčastnili výletu do Tuchowa v Poľsku a spievali sme na sv. omšiach v reholi redemptoristov aj v iných blízkých chrámoch. Spolupracujeme aj s Mestom Turčianske Teplice a ZUŠ Turčianske Teplice a zúčastňujeme sa verejných koncertov, organizovaných pri rôznych príležitostiach.

Repertoár spevokolu sa skladá najmä z piesní vlastnej tvorby.  Vydali sme dve cd s vlastnými piesňami. V súčasnosti pripravujeme vydanie tretieho cd. Naše piesne môžete počuť aj vo vysielaní Rádia Lumen.

Duchovnému vedeniu nášho spevokolu sa venuje kňaz Spoločnosti Srdca Ježišovho-dehoniánov – Mgr. Štefan Bysiek, SCJ.


Naša hymna:

 
 spevokol.amweb.sk
2011-2014